484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Toetusmeede

SA Raplamaa Haigla isolatsioonipalatite rajamine ja toimepidevuse tõstmine

Projekti „Rapla Haigla isolatsioonipalatite rajamine ja toimepidevuse tõstmine“ raames rajatakse Rapla haiglasse 3 isolatsioonipalatit, hapnikravi jaoks vajalik hapnikutorustik ja uuendatakse elektrikatkestuse korral toimepidevuse tagamiseks vajalik generaatori automaatika ning soetatakse UPSid. Projekti tulemusena tõuseb haigla valmisolek raviteenuste jätkamiseks pikaajaliste elektrikatkestuste ning võimalike COVID-19 lainete korral.
Projekti kestus: 01.02.2020 – 31.12.2023
Rahastusfond: Taaskäivitamiserahastu REACT-EU ERDF (REACT-EU)
Toetusmeede: COVID-19 valmisoleku tagamine (2014-2020.15.01.21-0144)
Toetuse määr: 220 614.59 eurot

Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames