484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Haiglas surnud isiku surmast teavitab raviarst/valvearst surnu omakseid või tema seaduslikku esindajat võimalikult kohe, kuid mitte hiljem kui 72 tunni jooksul surma fakti tuvastamisest.

Haigla hoiuruumis hoitakse surnukeha kuni kella 11.00-ni. Seejärel toimetab haigla koostööpartner Matusebüroo Memoris surnukeha külmkambrisse.

Lähedastel, peale surma teate saamist raviarstilt/valvearstilt, tuleb ühendust võtta matusebürooga Memoris,  24 h kontakttelefoni lühinumber 16200  ja teada anda oma edasistest soovidest.

Haiglas surnud isikute lähedastel on võimalus kasutada ka teiste matusebüroode teenuseid.

Surnukeha väljastatakse lähedastele või kolmandatele isikutele vastavalt kokkulepitule ainult matusebüroo Memoris töötaja poolt.

Juhul, kui surnu omakseid või tema seaduslikku esindajat ei ole võimalik 72 tunni jooksul teavitada, korraldab raviarst/valvearst  surnu elukohajärgse kohaliku omavalitsuse teavitamise telefoni või e-posti teel. Kui surnu isikut või elukohta ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab raviarst/valvearst politsei teavitamise telefoni  teel.

Raplamaa haiglas aitab teid vajadusel korralduslikele küsimustele vastuste leidmisel haigla sotsiaaltöötaja tel  48 90 748; 5345 5237.

Oluline teada:

  • Võtke haigla osakonnast kaasa lahkunu isiklikud asjad ja dokumendid. Lahkunu isiklikud asjad ja väärtesemed tagastatakse tema omastele isikut tõendava dokumendi alusel. Osakond säilitab lahkunu isiklikke esemeid kuni 30 päeva pärast surma.
  • Küsige arstlik surmateatis.
  • Kui lahangut ei toimu, väljastab surmateatise raviarst osakonnas, kus inimene suri.
  • Surmateatis väljastatakse lahkunu isikut tõendava dokumendi ja lahkunu omakse isikut tõendava dokumendi alusel.
  • Surmateatis väljastatakse matuseteenust osutavale ettevõttele lahkunu omaste kirjaliku volituse alusel.

Kui surma põhjuse selgitamiseks on vajalik patoanatoomiline lahang, annab raviarst teile selle kohta täiendavat teavet.

Täpsem info surma registreerimise ja matuste kohta on  leitav  NÕUANDED ASJAAJAMISEKS

Eesti kalmistuportaalist saate otsida informatsiooni teid huvitava lahkunu ja tema viimse puhkepaiga kohta. Samuti saate kiirelt ja mugavalt suhelda kalmistutega ning leiate iga kalmistu kohta andmed ja e-teenused.