484 4050

haigla@raplahaigla.ee

 Osakond asub haigla B-korpuse III korrusel.

Statsionaarne ravi II osakond   –  kirurgia, kirurgia järelravi, õendusabi, psühhiaatria päevaravi.

Raplamaa haiglas on 25 voodikohta õendusabi vajavatele patsientidele. Õendusabi ehk õendushooldusteenust osutavad ööpäevaringselt õed ja hooldajad. Arsti konsultatsioon haigetele toimub vähemalt 1 kord nädalas, vajadusel sagedamini. 

Sotsiaalküsimustes nõustab patsiente ja nende lähedasi haigla sotsiaaltöötaja.

Õendusabiteenusele suunab patsiendi perearst kodust või raviarst peale haiglaravi. Mõlemal juhul peab patsiendil olema haiglasse tulles kaasas saatekiri, kuhu on märgitud diagnoos, näidustus/põhjendus õendusabiks  ja ravikorraldused, mida õed hakkavad täitma.

Õendusabiteenusele saadetakse patsiendid, kes vajavad õendusabi ja kõrvalabi, kuna ei saa endaga iseseisvalt hakkama kroonilisest haigusest põhjustatud funktsioonihäirete ja puuete tõttu. Õendusabi eesmärgiks on patsiendile parima võimaliku elukvaliteedi ja toimetuleku saavutamine või säilitamine.

ÕENDUSABI osutamiseks on vajalik patsiendi NÕUSOLEK

Õendusabiteenuse, nagu iga tervishoiuteenuse osutamiseks, on vajalik patsiendi nõusolek.

Kaitsmaks patsienti tervishoiuteenuse osutaja ehk kolmanda isiku sekkumise eest, on seadusandja võlaõigusseaduses näinud ette kohustuse saada tervishoiuteenuse osutamiseks patsiendi nõusolek.

Õendusabi osakonna õel on kohustus küsida patsiendi nõusolekut ravile/õendusabi teenusele tulekuks. Õendusabiteenuse osutamise nõusolekut ei saa me küsida patsiendilt, kes ei ole võimeline kaaluma vastutustundeliselt poolt- ja vastuväiteid nõusoleku andmiseks, kuna ta ei mõista temaga toimuvat ega sellega kaasnevaid tagajärgi. Sellisel juhul annab nõusoleku tervishoiuteenuse/õendusabiteenuse osutamiseks patsiendi seaduslik esindajaSeaduslik esindaja ei ole patsiendi lähedane, sotsiaaltöötaja või muu kontaktisik. Patsiendi seaduslikuks esindajaks/eestkostjaks olemise õiguse annab kohus, kes annab eestkostjale õiguse otsustada patsiendile tervishoiuteenuse osutamise üle. Eestkostja määramiseks palume pöörduda avaldusega kohtu poole.

Vajadusel küsige nõu oma valla sotsiaalnõunikult, samuti võite pöörduda haigla sotsiaaltöötaja poole.

Pakutavad teenused:

1) haiglaravijärgne õendusabi ja kroonilise haigusega patsiendi õendusabi
Õendusosakonnas jätkatakse perearsti või haiglaarsti poolt antud ravikorralduste täitmist; patsienti konsulteerivad eriarstid, määratakse ka analüüse, uuringuid ja tehakse protseduure; vajadusel määratakse patsiendile liikumisravi haigla füsioterapeudi juhendamisel. Enamuse teenuse maksumusest tasub Eesti Haigekassa.

Tulenevalt haigekassa poolsest õendusabi tasustamise korrast alates 01.01.2015 ja kehtivast Ravikindlustusseadusest peab patsient tasuma iga ravil oldud päeva eest omaosalustasu, mis alates 01.01.2024 on 19.92 eurot.

Haiglasse saabumisel tuleb osakonnas ettemaksuna  tasuda (sularahas või pangakaardiga) 10 päeva eest omaosalustasu.

Kui õendusabile eelnes haiglaravi meie haiglas ja voodipäevatasu 10 päeva eest on juba tasutud, siis õendusabis voodipäevatasu enam ei küsita.

2) tasuline lühiajaline või pikaajaline ööpäevaringne õendusabi arsti saatekirja puudumisel
Tasuline õendusabi (vabade voodikohtade olemasolul), kus voodipäevatasu on 126,88 € ööpäev, sisaldab  patsiendi majutusteenust, toitlustamist kolm korda päevas, õe ja hooldustöötaja  ööpäevaringset hooldust ja jälgimist, haavaravi hooldust ja hooldusvahendeid, mähkmeid, esmaseid hügieenivahendeid, abivahendite (ratastoolid,raamid) kasutamise võimalust, sotsiaaltöötaja nõustamist.

Voodipäevatasu ei sisalda raviarsti poolt patsiendile määratud ravimeid ja ravimite maksumust, füsioterapeudi teenust, arsti visiiti, analüüse ja protseduure.

Tasulise õendusabi osutamiseks sõlmib haigla patsiendi või tema lähedasega lepingu. 

NB! Tasulise õendusabi korral tuleb osakonnas ettemaksuna  tasuda (sularahas või pangakaardiga) 10 päeva tasu.

3) koduõendusteenus

Mõnel patsiendil on turvaline saada õendusteenust oma kodus.

Koduõde teeb ja juhendab asendi- ning liikumisravi;õpetab kasutama abivahendeid;õpetab õigesti läbi viima hooldusprotseduure; koduõde teeb arsti poolt määratud raviprotseduure, nt lihase- ja veenisiseseid süste, vajadusel ka tilkinfusioone, samuti sidumisi.

Koduõendusele suunab patsiendi perearst või haigla raviarst ning teenuse eest tasub haigekassa.

Täiendav info:
Osakonna õendusjuht Mirell Ojassalu
tel 48 90 724, mob 53 459 461;
osakonna valveõde 48 90726