484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Raplamaa haiglas nõustab haigla patsiente ja nende omakseid sotsiaaltöötaja.

Haigla sotsiaaltöötaja  tegeleb haiglas viibivate  patsientide sotsiaalsetele probleemidele võimalike lahenduste leidmisega, kui :

*  omaksed puuduvad või ei ole temaga kontaktis
*  omaksed ja/ või patsient  ei ole piisavalt informeeritud;

Sotsiaaltöötaja jagab patsiendile ja lähedastele infot:

*  sotsiaalhoolekannet puudutavate seaduste kohta;
*  riiklike toetusi ja kohalike omavalitsustes makstavate toetuste ning nende taotlemise korra kohta ;
*  sotsiaalteenuste kohta ;
*  hooldusteenuste kohta.

Nõustab:

*  haiguse või puudega seotud probleemide korral (aktiiv- või hooldusravi vältel, raseduse ajal või sünnitusjärgsel perioodil );
*  majandusliku toimetulematuse korral;
*  eluaseme puudumise või/ ja  töötuse korral;
*  valiku võimaluste osas haiglast välja kirjutamisel ( kas haige vajab kodus toimetulemiseks  toetavaid teenuseid, hoolekandeasutusse suunamist, jne;
*  patsiendi toimetulekuvõime tõstmise osas;
*  toetab ja annab ka psühholoogilist nõu;

Abistab:

*  patsiendi kojumineku organiseerimisel ( transpordi tellimisel);
*  vajaliku dokumentatsiooni täitmisel;
*  isikut tõendavate dokumentide täitmisel;
*  koduteenuse taotlemisel;
*  abivahenditeenuse taotlemisel;
*  hooldekodu koha taotlemisel;
*  erinevate sotsiaaltoetuste taotlemisel.

SA Raplamaa Haigla sotsiaaltöötaja Kaja Heinsaar vastuvõtuajad haiglas:

– esmaspäevast reedeni kella 8.00 -14.00
– telefon 48 90 748, 53455237

Vastvõtt toimub haigla A-korpuse I korrusel.