484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Dr Taivo Väärsi vastuvõtud. 

Sihtrühma kuuluvate noorsportlaste terviseuuringuid rahastab  Eesti Haigekassa. 

Noorsportlaste terviseuuringute sihtrühm on kuni 19-aastased (k.a.) noored, kes treenivad regulaarselt (sh võistlevad) vähemalt 6 akadeemilist tundi nädalas lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele. 

Spordimeditsiiniline terviseuuring annab ülevaate noorsportlase  tervislikust seisundist. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused (näiteks südame-veresoonkonna või tugiliikumissüsteemi kahjustused) või ka äkksurm. Spordimeditsiinilise terviseuuringu eesmärgiks on:

 •  laste ja noorte nõustamine tervislike eluviiside, sh liikumisaktiivsuse ja toitumise osas ning lastevanemat informeerimine lapse tervislikust seisundist
 • varjatult ja ilma oluliste sümptomiteta kulgevate eluohtlike ja/või puudeid põhjustavate  seisundite väljaselgitamine,
 • haigus – ja traumaeelsete seisundite avastamine,
 • kehalist võimekust mõjutavate ning sageli esinevate kerge kuluga haiguste avastamine,
 • vereringe riskifaktorite kindlakstegemine,
 • ülekoormuse ennetamine,
 • nõustamine spordialade-ja treeningkoormuste sobivuse suhtes,
 • tervisliku seisundi ja vajadusel kehalise võimekuse hindamine.

Sportimist piiravate ajutiste või püsivate tervisehäirete korral antakse asjakohased suunised treeningkoormuste korrigeerimiseks, vajadusel suunatakse täiendavatele uuringutele, konsultatsioonidele või ravile.

Terviseuuring on soovitav läbida treeningute alustamisel ning seejärel vastavalt treeningkoormusele 6-9 akadeemilist tundi nädalas (sh võistlused) treenivate noorsportlaste tervisekontroll viiakse läbi igal 2.aastal ja 10 ja enam akadeemilist tundi nädalas (sh võistlused) treenivate noorsportlaste tervisekontroll viiakse läbi 1 kord aastas.   

Vigastuste või muude terviseprobleemide tekkimisel treeningute käigus tuleks sportlasel pöörduda spordiarsti või perearsti vastuvõtule ära ootamata korralise terviseuuringu aega.  

Seetõttu on äärmiselt oluline, et treeneril, lapsevanemal ja noorel endal oleks teada treeningutel käivate laste terviseprobleemid. 

Mida peab teadma terviseuuringule tulles?

Enne uuringule tulekut  tuleb täita küsimustik ja samuti tuleb täita patsiendi tervisedeklaratsioon. Vastamisel peaksid vanemad noorsportlasi aitama või nooremate puhul küsimustiku ise täitma, sest laps või nooruk ei pruugi ise kõike oma tervisega seonduvat mäletada ja teada.

Spordimeditsiinilise terviseuuringu küsimustiku põhjal  täpsustatakse antud vastuseid ning selgitatakse välja:

 • treeningkoormus antud perioodil;
 • kaebuste või sümptomite olemasolu koormuse ajal, mis võivad viidata organismi kohanemishäiretele kehalise koormusega;
 • krooniliste haiguste olemasolu;
 • eelnevad traumad;
 • ravimite tarvitamine;
 • pärilike haiguste esinemine perekonnas.
 • Uuringule tulles peaks ägedast haigusest olema möödas vähemalt paar nädalat.
 • Uuringupäeval ei tohiks noor enne uuringut trennis käia ja raskest treeningust tuleks hoiduda ka päev varem, sest see segab tervisliku olukorra objektiivset hindamist.
 • Noorsportlaste terviseuuringuteks ei ole saatekirja vaja.
 • Baas- ja täiendavad uuringud (meditsiinilistel näidustustel) on noorsportlastele tasuta.
 • Noorsportlane peab uuringule tulles kaasa võtma isikut tõendava dokumendi (nt ID-kaart, õpilaspilet, pass).
 • Kaasa võtta eelmise terviseuuringu protokoll (olemasolu korral).

Kui terviseuuringu raames on plaanis koormustest, siis lisaks eespool kirjeldatule peaks noorsportlane:

 • sööma 2-3 tundi enne uuringule minekut;
 • tarvitama piisavalt vedelikku;
 • mitte jooma uuringupäeval kohvi ega kanget teed, alkoholi ei tohi tarvitada ööpäeva jooksul enne uuringut.

Koormustestile tulles peavad sportlasel kaasas olema:

 • spordiriided ja puhtad spordijalatsid;
 • pesemisvahendid ja käterätik;
 • jook (vesi, spordijook).

SA Raplamaa Haigla pakub noorsportlaste sihtrühma mittekuuluvatele sportlastele ka tasulisi spordimeditsiinilisi terviseuuringuid. Spordiarsti tasulisele vastuvõtule registreerimiseks helista telefonil 4844050.

Tervisekontrolli teostatakse polikliiniku funktsionaaldiagnostika kabinetis (kab.20).

Kasutusel on 2015 aastal soetatud GE Healthcare koormustesti süsteem (veloergomeeter-„jalgratas“) ja spirograaf (kopsufunktsiooni uuringuks). Kabinetis on pesemisvõimalus.

Registreerimine registratuuri telefonil 4844050.  Uuringu eest maksab haigekassa.

Registreerimisel tuleb valida 30 minutiline või 60 minutiline vastuvõtu aeg.

60 min. aeg on vajalik üle 8 tunni nädalas treenivatele sportlastele, kellele juhendi järgi teostatakse EKG koormustest.