484 4050

haigla@raplahaigla.ee


SA Raplamaa Haigla on 2015-l aastal PERH võrgustunud üldhaigla, mille asutajateks Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Raplamaa Haiglal on täna  kindel roll piirkonna tervishoiu korraldamisel. Kuulume Põhja-Eesti Regionaalhaigla kontserni

__________________________________________________________________________________________________________

Sinu teadmistel ja oskustel on mõju

HAIGLA APTEEGI JUHATAJA

SA Raplamaa Haigla otsib oma meeskonda apteegi juhatajat, kelle peamiseks eesmärgiks on tagada efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud ravimid ning ravimialane piisav, tõenduspõhine ja asjakohane informatsioon ja nõustamine. Apteegi juhataja teeb koostööd Põhja-Eesti Regionaalhaigla haiglaapteegiga ja teiste vajalike institutsioonidega.

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • haigla ravimiformulari koostamine koostöös kliiniliste üksustega;
 • haigla vajadustest lähtuvalt ravimite ja apteegikaupade varustamise korraldamine;
 • ravimite ja apteegikaupade ühishangetesse sisendi andmine;
 • ravimite käitlemise juhendite koostamine;
 • tervishoiutöötajate nõustamine haiglas kasutatavate ravimite ja meditsiinitarvikutega seotud küsimustes;
 • igapäevane proviisori töö.

Meie juures ootab Sind vastutusrikas töö, mitmekülgsed tööalased väljakutsed, erialase täienduse võimalused, toetavad ja pühendunud kolleegid.

Uuelt meeskonnaliikmelt ootame:

 • orienteeritust meeskonnatööle ja ühiste eesmärkide saavutamisele, pühendumust oma valdkonnale, avarat pilku, arendus- ja analüüsivõimet, majanduslikku mõtlemist;
 • oled omandanud proviisori hariduse ja töötanud vähemalt kolm aastat proviisorina;
 • Sul on teadmised farmaatsiaalasest seadusloomest;
 • Sind iseloomustab täpsus, korrektsus ja süsteemsus;
 • Väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas.

Kandideerimiseks saada oma CV koos palgasooviga aadressile liivi.vaarsi@raplahaigla.ee Kandideerimise tähtaeg 15.jaanuar 2024 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Ootame tööle  –  ÕDE või ABIÕDE STATSIONAARSE RAVI OSAKONDA

SA Raplamaa Haigla on üldhaigla, kus pakume patsientidele ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi.

Miks liituda meie meeskonnaga?

 • toetav meeskond
 • paindlik tööaeg graafiku alusel
 • kollektiivlepingust tulenevad soodustused
 • turvaline ja kaasaegne töökeskkond
 • erialased täiendkoolitused
 • võimalus töötada osalise tööajaga

Ootame Sinult:

 • õendusalast haridust
 • terviseameti registreerimistunnistuse olemasolu
 • head eesti keele oskust
 • iseseisvust oma tööülesannete täitmisel, koostöövalmidust, täpsust, motiveeritust
 • head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust
 • vastutustunnet
 • valmisolekut töötada COVID-19 patsientidega

Töökoht asub Raplas, Alu tee 1.

Sinu küsimustele vastab Haigla õendusjuht Diana Mäng telefonil 54005429 või e-posti teel diana.mang@raplahaigla.ee

 _____________________________________________________________________________________________

Ootame oma meeskonda – GÜNEKOLOOGI  

Oleme üldhaigla, kus pakume patsientidele ka ambulatoorset günekoloogilist arstiabi.

Miks liituda meie meeskonnaga?

 • ambulatoorne vastuvõtt, koormus kokkuleppel
 • motiveeriv töötasu
 • paindlik tööaeg, sh võimalus töötada nädalavahetustel ja õhtuti

 • toetav ja sõbralik meeskond

 • lisapuhkus 5 kalendripäeva

 • turvaline ja kaasaegne töökeskkond

Ootame Sinult:

 • meditsiinilist kõrgharidust (günekoloogi kutse) või õpinguid residentuuris
 • eesti keele oskust kõrgtasemel
 • erialast kaasaegset ravikäsitlust

Töökoht asub Raplas, Alu tee 1.

Võta meiega ühendust telefonil 4890750 või e-posti teel marit.mark@raplahaigla.ee

__________________________________________________________________________________________________________________

 Ootame oma meeskonda – FÜSIOTERAPEUTI

Füsioterapeudi tööülesanneteks on individuaalne füsioterapeutiline hindamine, nõustamine ja ravi planeerimine, dokumenteerimine ja osaliselt ka töö rehabilitatsioonimeeskonnas. Töö toimub statsionaarsete ja ambulatoorsete patsientidega, enamasti täiskasvanutega.

Meie meeskond:

 • väärtustab Sinu kutsealast arengut

 • julgustab omandama uusi teadmisi

 • on paindlik- arvestab töögraafiku tegemisel Sinu soove ja võimalusi

 • kollektiivlepingust tulenevaid soodustusi

Ootame Sinult füsioterapeudi kutset või selle omandamist.

Võta meiega ühendust telefonil 48 90750 või e-posti teel liivi.vaarsi@raplahaigla.ee 

 


Otsime oma meeskonda  – LOOVTERAPEUTI

SA Raplamaa Haigla on üldhaigla, kus pakume lastele rehabilitatsiooniteenust.

Peamised tööülesanded:

 • Nõustava sisuga loovterapeudi teenuse osutamine lastele ja nooruktitele (ning nende peredele ja võrgustikule) – sotsiaalse rehabilitatsiooni raames.  

 • Töö dokumenteerimine lähtuvalt Sotsiaalkindlustusameti nõuetest ning haiglas kehtivast korrast.

Ootused kandidaadile

 • Riiklikult tunnustatud kõrgharidust loovteraapias või sellele vastavat kvalifikatsiooni

 • Nõustava sisuga teenuse osutamise oskus

 • Hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus

Miks liituda meie meeskonnaga?

 • paindlik tööaeg, sh võimalus töötada osakoormusega ja planeerida oma tööaega

 • toetav ja sõbralik meeskond

 • erialalised koolitused

Kandideerimine

Küsimuste ja edasise huvi korral julgelt kontakteeruda telefonil 53455237
K
andideerimiseks saata CV ja kõrgharidust tõendav diplom aadressile liivi.vaarsi@raplahaigla.ee

Värbamisprotsessiga läheme edasi jooksvalt kandideerimisdokumentide laekumiste järjekorras. 

 


Kutsume tööle  –  ARSTI ERAKORRALISE MEDITSIINI  OSAKONDA

Miks liituda meie meeskonnaga?

 • motiveeriv töötasu
 • paindlik tööaeg, sh võimalus töötada osakoormusega
 • kollektiivlepingust tulenevad soodustused
 • toetav ja sõbralik meeskond
 • turvaline ja kaasaegne töökeskkond

Ootame Sinult:

 • vähemalt üldarsti kvalifikatsiooni
 • eesti keele oskust kõrgtasemel
 • erialast kaasaegset ravikäsitlust
 • algatusvõimet ja arenemissoovi

Töökoht asub Raplas, Alu tee 1.

Võta meiega ühendust telefonil 4890750 või e-posti teel marit.mark@raplahaigla.ee

 


Rehabilitatsiooni meeskonda on oodatud  – LOGOPEED


Kelle tööülesanded on

 • Lastele logopeedi teenuse osutamine ja nende perekondade nõustamine, õpetamine lapse kõne arengu toetamiseks.

Kandidaadilt ootame

 • Erialast kõrgharidust
 • Head meeskonnatöö oskust, suhtlemisoskust, ausust, täpsust
 • Arvuti kasutamise oskust

Pakume

 • Paindlikku tööaega
 • Tööd osalise koormusega 2-3 päev/nädalas, soovi korral suurema koormusega.
 • Arenemisvõimalust ja enesetäiendust
 • Meeldivat ja positiivset kollektiivi

Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel

Töö asukoht  Alu tee 1, Rapla

Täiendav info: Kaja Heinsaar e-post: kaja.heinsaar@raplahaigla.ee

 


Kutsume tööle –  ÜLDARSTI/SISEHAIGUSTE ARSTI


Miks liituda meie meeskonnaga?

 • motiveeriv töötasu
 • paindlik tööaeg
 • lisapuhkus 5 kalendripäeva
 • toetav ja sõbralik meeskond
 • turvaline ja kaasaegne töökeskkond

Ootame Sinult:

 • meditsiinilist kõrgharidust või õpinguid residentuuris
 • eesti keele oskust kõrgtasemel
 • erialast kaasaegset ravikäsitlust
 • algatusvõimet ja arenemissoovi

Töökoht asub Raplas, Alu tee 1.

Võta meiega ühendust telefonil 4890750 või e-posti teel marit.mark@raplahaigla.ee