484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Aprillis toimub patsientide rahulolu-uuring.

märts 27, 2024

Aprillis algab 2024 a ambulatoorne patsientide rahulolu-uuring. Küsitlus viiakse läbi ajavahemikus 01.-28.aprill 2024.a

Küsitluses palutakse osaleda kõigil ambulatoorsetel patsientidel, kes antud perioodil raviasutust külastavad, ankeedi täitmine on patsiendile anonüümne ja vabatahtlik. Eriarstiabi kaugvastuvõtud jäävad küsitlusest välja. Ankeetide  andmine patsientidele toimub kabinetis vastuvõtu lõpus. Ankeete jagavad patsientidele ambulatoorse vastuvõtu õed, arstid, ämmaemandad ja teised spetsialistid,  kelle vastuvõtul käidi.

Haigla registratuuris on loodud tingimused ankeedile vastamiseks –  laud, kirjutusvahendid. Lapse eest täidab ankeedi lapsevanem, märkides ankeedile lapse vanuse ja soo. Täidetud ankeedid palume panna vastava märgistusega kogumiskasti, mis asuvad registratuuris ja naistenõuandlas.

Täname kõiki vastajaid!