484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Dr. Tiina Mägi – Rapla valla aukodanik

märts 8, 2024

Naistepäeval, 8. märtsil, oli meil suur rõõm tervitada värsket Rapla valla aukodanikku. Rapla Vallavolikogu otsustas 26. veebruari 2024 istungil nimetada Rapla valla aukodanikuks Tiina Mägi. 

Sisehaiguste arstil Tiina Mägil täitus 1. augustil 2023 Raplamaa Haiglas 45. tööaasta. 1978. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna terapeudi erialal ja asus tööle Rapla Rajooni Keskhaigla jaoskonna terapeudina. Juba aastal 1981 asus ta juhtima sisehaiguste osakonda ja tegi seda nelikümmend üks aastat. Õppimine ja enesetäiendamine on dr Mägi iseloomustavateks märksõnadeks. 1984 sai temast maakonna peaterapeut. 1991 aastal omistati talle I kvalifikatsioonikategooria sisehaiguste erialal. Arsti elukutse on olnud talle kutse läbi elu. Dr Mägit iseloomustab teadmiste ja oskuste jagamine kolleegidele ja patsientidele. Ta on arst, kes armastab omab elukutset ja teeb oma tööd suure pühendumisega.
Tal on tahe aidata inimesi ka väljaspool haiglat, osaledes Rapla maakonna tervise- ja südamepäevadel lektorina. Tema südameasjaks on diabeedi diagnoosiga patsientide raviteekonna juhtimine, kus tema antud panus on tähelepanuväärne.
Kolleegid iseloomustavad Tiina Mägi kui tasakaalukat ja mõistavat kolleegi ja tema panust haigla arengusse hinnatakse väga kõrgelt. Patsiendid hindavad ja austavad dr Mägi ja annavad tema tööle ainult kiidusõnu.
Tiina Mägi on Eesti elu edasikandja, kes teeb jätkuvalt sisehaiguste arsti tänuväärset tööd. Ta on üles kasvatanud kaks poega. Energiavarusid laadib ta reisides ja suusamäel. Suusamäel oli ta ka 3. märtsil, kui jagasime valla tänuõhtul tunnustusi teistele tublidele tegijatele.


Suur tänu, Tiina Mägi, et olete oma südamekutseks võtnud inimeste aitamise ning pühendunud Raplamaa rahvale, kes tervisemuredega abi vajavad.
Palju õnne, tugevat tervist ja motivatsiooni ka edaspidiseks meie rahva tervise eest hoolitsemisel!

Viide –  Rapla valla aukodanik on Tiina Mägi – Uudised ja teated – Rapla Vallavalitsus