484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Alates 01.01.2016 SA Raplamaa Haigla osutab Sotsiaalkindlustusametiga (SKA) sõlmitud lepingu alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT). Teenust osutatakse SA Raplamaa Haiglas:  Rapla linn, Alu tee 1. Me oleme korraldanud teenuse osutamise selliselt, et isikul...