484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Ehitustööd Alu teel

Algasid ehitustööd Alu teel ja Sauna tänaval.  Ehitustööde käigus uuendatakse sõiduteed, ehitatakse kõnnitee, parkimistaskud,  tänavavalgustus ja sadevee kanalisatsioon. Ehitusaegne periood on 18.04.2022- 15.08.2022.  Sel ajal võib haiglale ligipääs olla lühiajaliselt...

Haiglas on maskikandmine kohustuslik

Meie haigla avalikel aladel (nt fuajee, polikliinik, registratuur, koridorid) kehtib jätkuvalt maskikandmise nõue, et säilitada ohutu ravi- ja töökeskkond nii patsientidele kui töötajatele. Maskid on kättesaadaval igas osakonnas, samuti kõigi haigla sissepääsude...

Tubakavaba päev

31.mail tähistatakse rahvusvahelist tubakavaba päeva. Seekordne tubakavaba päev on pühendatud noortele, eriti sellele, kuidas kaitsta noori tubakatööstuse manipulatsioonide eest. Tubakatööstus on aastakümneid aktiivselt meelitanud noori tubaka- ja nikotiinitoodete...

COVID-19 teemadel pühendatud infoveeb www.koroonakriis.ee

“Kogu maailmas on koroonakriisi kohta väga palju infot, mida toodetakse minutite ja tundidega kogu aeg juurde ja kahjuks satub selle hulka ka väga palju ebapädevat ja kontrollimata infot. Seetõttu on täiesti mõistetav, et inimestel on raske orienteerud, millist...