484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Vähi sõeluuringud naistele 2022 a

apr. 20, 2022

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30–65 aastasi naisi iga viie aasta järel ja rinnavähi sõeluuringule 50–69 aastasi naisi iga kahe aasta järel. Iga kahe aasta tagant kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule 60-69 aastasi mehi ja naisi.

  • 2022. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga: 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 ja 1972.
  • 2022. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga: 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992

Alates 2021. aastast tasub haigekassa nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringute eest. Kehtiva Eesti Haigekassa kindlustuse olemasolu märkimine kodulehel on eksitav.

MAMMOGRAAFIA BUSS on Raplamaa Haigla juures 20.06.2022 – 15.07.2022

Sõeluuringute kutsed saadetakse elektrooniliselt kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on isikukood@eesti.ee e-post suunatud  igapäevaselt kasutuses olevale meiliaadressile või rahvastikuregistrisse märgitud isiklik meiliaadress. Kui vähiregister infot e-posti kohta ei saa, saadetakse välja paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seepärast on oluline kontrollida aadressi korrektsust rahvastikuregistris. Kui sealsed andmed ei ole täpsed, ei pruugi kõik kutsed kahjuks uuringule oodatud isikuteni jõuda.

Sõeluuringul osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama. Kõik sihtrühma kuuluvad isikud leiavad kutse ehk saatekirja patsiendiportaalist www.digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad) sõeluuringuaasta algusest.

Alates 2022. aastast kehtib kutse sõeluuringule kalendriaasta lõpuni. Varasemalt oli võimalik sõeluuringul osaleda kuni järgmise kalendriaasta jaanuarikuu lõpuni. Emakakaelavähi sõeluuringu esmasuuring on HPV-uuring (varasemalt PAP-uuring).
Lisainfo:
Eesti Haigekassa koduleht: www.haigekassa.ee/soeluuring
Sõeluuringuid koondav kampaanialeht: www.soeluuring.ee

Rinnavähi bänner