484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Laboratoorne testimine COVID-19 suhtes hakkab toimuma läbi testimiskeskuse

märts 22, 2020

Alates 19.03 rakendub testimiskeskus Tallinnas ja Harjumaal. Teistesse Eesti piirkondadesse laieneb testimiskeskuse baasil proovivõtmine ja analüüsimine jooksvalt. Terviseamet teavitab sellest eraldi. Seni lähtuvad teiste piirkondade perearstid analüüside võtmisel viimasest kehtivast korraldusest.

Haigusjuht, mis vajab COVID-19 suhtes laboratoorset uurimist:
Eestis on täheldatud COVID-19 laialdane püsiv kohapealne levik ning sellest lähtuvalt muudab Terviseamet COVID-19 testimise strateegiat. Testitakse ainult sümptomitega
(palavik, kuiv köha, hingamisraskused) patsiente, kes kuuluvad ühte viiest järgnevast rühmast:
1. Tõsiste krooniliste haigustega (südameveresoonkonna haigused (eriti hüpertensioon), diabeet, kroonilised kopsuhaigused, immuunpuudulikkus, kasvajavastast ravi saavad)
patsiendid olenemata vanusest.
2. kõik üle 80 aastased patsiendid.
3. Tervishoiuasutuste töötajad (sh apteegi personal) ning kõik kiirabitöötajad, haiglate nakkushaiguste laboritöötajad ja hoolduspersonal. Samuti teised elutähtsate teenuste
osutajad (Politsei-ja Piirivalveamet, Päästeamet, Kaitseliit, Kaitsevägi, Maksu-ja Tolliamet, kes otseselt tegelevad kliendi teenindamisega).
4. Hooldekodude elanikud ja personal.
5. Hospitaliseeritud või hospitaliseerimist vajavad teadmata etioloogiaga respiratoorsete haigustega patsiendid olenemata vanusest.

NB! Testimisvajaduse üle otsustab perearst/pereõde. 

NB! Alates 19.03, 16.00 rakendub testimiskeskus Tallinnas ja Harjumaal

Infot leiate ka https://www.perearstiselts.ee/koroona/perearst/terviseamati-juhised/perearsti-tegevusjuhised