484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Väljavõtteid ja koopiaid ravidokumentidest väljastatakse avalduse alusel.  Avaldus esitada haigla sekretärile.

Ravidokumentide väljastamine kolmandatele isikutele toimub ainult patsiendi kirjalikul nõusolekul (kui patsiendil endal ei ole võimalik dokumentidele järele tulla).

Ravidokumente väljastatakse kuni kolme nädala jooksul.

Ravidokumente väljastab sekretär kohapeal pärast isiku identifitseerimist.

Alates 21.lehest on koopia tasuline: 0,18 senti leht.

NB! Informatsiooni ja dokumentide väljastamine toimub ainult isikut tõendava dokumendi alusel.

Vormikohase avalduse leiate järgmiselt lingilt –  Ravidokumentatsiooni_avaldus