484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Raplamaa Haigla juhiks saab dr Piret Sell

jaan. 24, 2024

Raplamaa Haigla nõukogu valis haiglale uue juhi, kuna senise haiglajuhi tähtajaline leping on lõppemas. Uueks Raplamaa Haigla juhatuse liikmeks saab dr Piret Sell, kelle volitused algavad 1. aprillist 2024.

Dr Piret Sell esitas nõukogule visiooni haigla edasisest arengust, mis arvestas muutuva keskkonna, vananeva elanikkonna ja pikeneva eluaega ning vajadusega tagada jätkusuutliku patsiendikeskse tervishoiuteenuse kättesaadavus. Tema visiooni kohaselt on Raplamaa Haigla kogukonnahaigla ja selle tegevus on suunatud eelkõige tervishoiualase turvatunde suurendamisele kogukonnas ja tervisenäitajate paranemisele. Dr Sellist saab haigla juhatuse liige kolmeks aastaks.

Raplamaa Haigla nõukogu esimees Agris Peedu rõõmustas, et dr Piret Sell leidis COVID-pandeemiaga tee tagasi arstitöö juurde ning et nüüd leiab uue väljakutse Raplamaa haigla juhtimises. “Piret Selli kogemus Regionaalhaigla taastus- ja palliatiivravi kliinikust annab hea baasi keskenduda Raplamaa Haigla jätkusuutlikule edendamisele ning uusi ja arengule suunatud tervishoiujuhte vajab Eesti väga,” sõnas Peedu. Raplamaa Haigla peab olema kogukonnale usaldusväärseks meditsiinikeskuseks ning panustama mitte üksnes ravitööle, vaid ka kohalike elanikele teadmiste arendamisse oma tervise eest hoolitsemisel.

Nõukogu leidis üksmeelselt, et senine haiglajuht dr Pille Mukk on Raplamaa Haigla juhina panustanud oluliselt haigla arengusse. Dr Mukk jätkab Regionaalhaiglas sisehaiguste kliiniku juhtimist. Peedu tänas dr Mukki suurepärase töö eest Raplas ja sõnas: “Pille Mukk on haiglat väga edukalt arendanud, juhtides samal ajal ka Regionaalhaigla sisehaiguste kliinikut. Ta on taganud haigla majandusliku jätkusuutlikkuse, oluliselt kasvatanud kahe haigla sisulist koostööd ja parandanud Raplamaa inimeste jaoks arstiabi kvaliteeti tuues haiglasse erinevate erialade osas uusi vastuvõtte nii arstide kui ka õdede osas.”

Dr Pille Mukk vaatab oma kogemusele Raplamaa Haiglas rõõmuga: “Olen tänulik selle võimaluse, usalduse ja juhtimiskogemuse eest Raplamaa haiglale, tervishoiujuhtidele ja ka kohalikule kogukonnale. Mul on rõõm haigla „üle anda“ tugeva meeskonnaga ning tean, et nii juba realiseerunud kui ka alles alustatud arendused viiakse edasi ikka sama eesmärgiga, et tagada maakonna inimestele terviseturvalisus läbi kohaliku haigla. Haigla ise on täna hea tervise juures!”

Dr Sell on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1994. aastal. Ta on alates 2020. aastast töötanud Regionaalhaiglas järelravi keskuse juhataja-ülemarstina ja palliatiivravi keskuse juhataja rollis. Varasemalt on ta teinud kliinilisi uuringuid, juhtinud Zentiva Balti riikide ja põhjamaade üksust ja Sanofi äriüksust Suurbritannias, Balti riikides ja Eestis.

SA Raplamaa Haigla on asutanud Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Raplamaa Haigla on üldhaigla, kus töötab üle 110 tervishoiu- ja tugitöötaja, haigla kuulub Regionaalhaigla gruppi.

Dr. Piret Sell