484 4050

haigla@raplahaigla.ee

P.Kuldkepp

HARIDUS: 
1979-1984    Tartu Ülikool, psühholoogia eriala; kliiniline psühholoog IV, kliiniline lapsepsühholoog IV

OLULISEMAD TÄIENDKOOLITUSED:
1994            Gordoni Vanemate Efektiivsustreening, instruktor
2005-2008    Tartu Ülikool, rakendusmagistriõpe kliinilise psühholoogia alal
2012-2014    kursus „Väikelapse vaimne tervis“, MTÜ Pro Familia
2014-2015    sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse, Tartu Ülikool
2015            taastava neuropsühholoogia alused, OÜ Neura

Täiendkoolitused peamiselt kriisipsühholoogias, laste ja perede teraapias, neuropsühholoogias, psühhodiagnostikas

TÖÖKÄIK:
1984 – 1994 Rapla kutsenõuandla, Pirgu arenduskeskus, Rapla MV haridusosakond, psühholoog, karjäärinõustaja
2009 – 2014 Raplamaa Info- ja nõustamiskeskus psühholoog
1994 –                    Rapla maakonna psühholoogiateenistus
2000 –                    SA Rapla Maakonnahaigla psühholoog
2007 –                    Erapolikliinik Praxise rehabilitatsioonimeeskond
2014 –                    OÜ Aarika rehabilitatsioonimeeskond, psühholoog

KUULUMINE ERIALASELTSIDESSE JA ÜHENDUSTESSE
Rapla Lastekaitse Ühing
Eesti Lastepsühholoogide Ühing
Eesti Kliiniliste Psühholoogide Selts
Eesti Väikelaste Vaimse Tervise Liit
Rapla Autismiühing
Raplamaa usaldustelefon, tegevuse korraldamine

Valdkond:
psühholoogiline nõustamine lastele ja täiskasvanutele, lapsevanemate ja perede nõustamine, diagnostilised uuringud (lastel arengu ja õpiraskuste põhjuste hindamiseks, täiskasvanutel kognitiivsete funktsioonide ja isiksuse uuringud)