Visiidi- ja voodipäevatasud

Väljavõte                   

Kinnitatud SA Raplamaa Haigla

Juhataja Käskkirjaga nr 1-3/44 06.12.2019

 

VISIIDI- JA VOODIPÄEVATASU NING ISESEISVA STATSIONAARSE ÕENDUSABI OMAOSALUSE MAKSMISE KORD

Visiiditasu – makse ambulatoorse eriarstiabi eest.
Voodipäevatasu – makse majutuse standardtingimustes osutatava statsionaarse eriarstiabi (sh päevaravi) eest.
Omaosalus (omaosaluse määr)makse, mis tuleb tasuda patsiendil tervishoiuteenuse eest Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud summas.

Visiiditasu ja selle maksmine

 • Visiiditasu on 5 eurot vastavalt ravikindlustusseadusele § 72 alates 15.02.2013
 • Kui patsient maksab tasulise ambulatoorse eriarstiabi visiidi eest, arvestatakse, et visiiditasu sisaldub selles hinnas.
 • Visiiditasu makstakse nimetatud määras 1 kord ühe haigusjuhu kohta 3 kuu jooksul (arvestuse aluseks on uue Eesti Haigekassa arve avamine).
 • Visiiditasu ei võeta:

1) rasedatelt;
2) alla 18-aastastelt patsientidelt;
3) kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
4) Raplamaa Haigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt;
5) teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama haigusjuhu raames;
6) ambulatoorsetelt dialüüsipatsientidelt;
7) tööülesannete täitmisel vigastada saanud politsei või päästeameti töötajatelt;
8)
tahtest olenematult psühhiaatriliselt patsiendilt
9) vähenenud töövõimega ja mittetöötavalt kindlustatud patsiendilt psühhiaatri vastuvõtul (töövõimekaardi alusel)

Voodipäevatasu ja selle maksmine

 • Voodipäevatasu on 2,50 eurot vastavalt ravikindlustusseadusele § 72 alates 15.02.2013. Voodipäevatasu tuleb tasuda haiglast lahkumisel iga haiglas (sh päevaravil-päevakirurgias) oleku ajal alanud kalendripäeva eest.
 • Voodipäevatasu makstakse ühe haigusjuhu raames iga haiglas oldud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.
 • Voodipäevatasu ei võeta:

1) intensiivravi osutamise aja eest;
2) raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest;
3) alaealistelt (alla 18-aastastelt);
4) nefroloogia osakonnas dialüüsipatsientidelt;
5) ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloosi) põdevatelt isikutelt;
6) surmaga lõppenud haigusjuhtudel.
7) 
vähenenud töövõimega ja mittetöötavalt kindlustatud psühhiaatriliselt patsiendilt (töövõimekaardi alusel)


Õendusabi omaosalus ja selle maksmine

 • Tulenevalt haigekassa poolsest õendusabi tasustamise korrast alates 01.01.2015 ja kehtivast Ravikindlustusseadusest peab patsient tasuma iga ravil oldud päeva eest omaosalustasu, mis alates 01.04.2020 on 12.68 eurot ja lisaks voodipäevatasu 2.50 eurot 10 esimese päeva eest. 
 • Ravikindlustatud patsient maksab omaosaluse, kui ta saabub õendusabi osakonda:

              1) Raplamaa Haigla statsionaarselt ravilt õendusabi näidustuse olemasolul;
              2) väljastpoolt haigla  statsionaari üldise ravijärjekorra alusel.

 • Õendusabi teenuse omaosalust makstakse ettemaksuna 10 päeva kaupa.
 • Kui patsient saabub õendusabi teenuse saamiseks õendusabi osakonda väljaspool üldist ravijärjekorda või kui Eesti Haigekassa patsiendi õendusabi teenuse eest ei maksa, tasub patsient kogu saadud teenuse eest ise.

euro

 

 

Maksmise korraldamine

Visiidi- ja voodipäevatasu ning õendusabi teenuse omaosaluse makseid võtavad vastu:

 • EMO osakond 
 • Statsionaarne ravi  I ja II osakond (sisehaigused ja kirurgia)
 • Õendusabi osakond 
 • Registratuur

Visiiditasu, voodipäevatasu, omaosalustasu ja tasuliste teenuste eest saab maksta KAARDIGA. Makseterminalid on haigla polikliiniku registratuuris, EMO osakonnas (valvetoas), statsionaarse ravi I ja II osakonnas.