Tööpakkumised

SA Raplamaa Haigla on 2015-l aastal võrgustunud üldhaigla, mille asutajateks Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Raplamaa Haiglal on täna  kindel roll piirkonna tervishoiu korraldamisel. Kuulume Põhja-Eesti Regionaalhaigla kontserni.


Rehabilitatsiooni meeskonda on oodatud – 

LOGOPEED

SA Raplamaa Haigla pakub rehabilitatsiooniteenuseid lastele. Meie eesmärgiks on pakkuda teenuseid kliendikeskselt ja tulemustele orienteeritult. Meie meeskond koosneb kogemustega
oma eriala spetsialistidest, kes on avatud pidevatele uuendustele ja täiendustele.

Seoses töömahu suurenemisega otsime rehabilitatsioonimeeskonda osalise koormusega logopeedi.

Kelle tööülesanded on
Lastele logopeedi teenuse osutamine ja nende perekondade nõustamine, õpetamine lapse
kõne arengu toetamiseks.
Kandidaadilt ootame
Kõrgharidust logopeedia erialal
Head meeskonnatöö oskust, suhtlemisoskust, ausust, täpsust
Arvuti kasutamise oskust

Pakume
Paindlikku tööaega
Tööd osalise koormusega 1-2 päev/nädalas, soovi korral suurema koormusega.
Tunnitasu alates 12.-eurot tund
Arenemisvõimalust ja enesetäiendust
Meeldivat ja positiivset kollektiivi

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Töö asukoht Alu tee 1, Rapla
Täiendav info: Kaja Heinsaar e-post: kaja.heinsaar@raplahaigla.ee

 


Sinu teadmistel ja oskustel on mõju

Kutsume tööle  –   PSÜHHIAATRI   –  (ambulatoorne, koormus kokkuleppel)

SA Raplamaa Haigla on üldhaigla, kus pakume patsientidele ambulatoorset psühhiaatrilist eriarstiabi.

Miks liituda meie meeskonnaga?
motiveeriv töötasu
paindlik tööaeg (võimalus töötada ka nädalavahetustel või õhtuti)
lisapuhkus 5 kalendripäeva
toetav ja sõbralik meeskond
turvaline ja kaasaegne töökeskkond
Ootame Sinult:
meditsiinilist kõrgharidust (psühhiaatri kutse) või õpinguid psühhiaatria residentuuris
eesti keele oskust kõrgtasemel
erialast kaasaegset ravikäsitlust

Töökoht asub Raplas, Alu tee 1.

Võta meiega ühendust telefonil 48 90750 või e-posti teel pille.mukk@raplahaigla.ee

 Statsionaarse ravi I osakonna meeskonnaga on oodatud liituma koostööle ja arengule orienteeritud

ÕENDUSJUHT

SA Raplamaa Haigla otsib oma meeskonda statsionaarse ravi osakonna õendusjuhti, kes soovib koostöös meeskonnaga juhtida ja arendada kvaliteetset ning professionaalset patsiendikeskset õendus-ja hooldustegevust.

Osakonna õendusjuht teeb koostööd Põhja-Eesti Regionaalhaigla gruppi kuuluvate meditsiiniliste osakondadega, meditsiiniliste õppeasutuste ja teiste vajalike institutsioonidega. Sobiv õendusjuht märkab osakonna töökorralduses ja teenindusprotsessis kitsaskohti ning algatab parendusmuudatusi ja kaasab nende elluviimisesse oma meeskonna. Osakonna õendusjuht on partneriks haigla juhtkonnale, kellega koos tagatakse haigla kvaliteetne toimimine.

Sinu peamisteks ülesanneteks saavad olema statsionaarse ravi I osakonna (sisehaigused ja päevakirurgia) juhtimine, vajaliku personali tagamine ja arendamine, töötajaid toetades patsientidele kvaliteetse inimesekeskse teenuse tagamine, nõuetele vastava hügieeni tagamine osakonnas, olemasolevate ning uute teenuste arendamine.

Meie juures ootab Sind vastutusrikas töö, mitmekülgsed tööalased väljakutsed, erialase täienduse võimalused, toetavad ja pühendunud kolleegid.

Uuelt meeskonnaliikmelt ootame orienteeritust meeskonnatööle ja ühiste eesmärkide saavutamisele, pühendumust oma valdkonnale, avarat pilku, arendus- ja analüüsivõimet, majanduslikku mõtlemist, õendusalast kõrgharidust ja vähemalt kaheaastast õena töötamise kogemust. Igapäevatöös on vajalik väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas.

Täpsem info diana.mang@raplahaigla.ee

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri aadressile liivi.vaarsi@raplahaigla.ee 

 

 


SA Raplamaa Haigla ootab oma töökasse meeskonda tööle füsioterapeuti

Nõudmised kandidaadile:

* erialane kõrgharidus
* iseseisvus oma tööülesannete täitmisel, koostöövalmidus, täpsus, motiveeritus
* hea suhtlemisoskus
* vastutustunne 

Omalt poolt pakume:
* võimalus töötada osalise tööajaga
* huvitavat ja vastutusrikast tööd
* kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda
* toetavat meeskonda
* õppelaenu põhiosa hüvitamist täiskoormusega töötamise ajal

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Info tel  4890750, personalijuht Liivi Väärsi

CV koos sooviavaldusega palume saata: liivi.vaarsi@raplahaigla.ee

 


SA Raplamaa Haigla ootab oma töökasse meeskonda tööle õdesid.

Pakume tööd:
– erakorralise meditsiini osakonda
– statsionaarse ravi osakonda

Nõudmised kandidaadile:
*vastav meditsiiniline haridus
* iseseisvus oma tööülesannete täitmisel, koostöövalmidus, täpsus, motiveeritus
* hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus
* vastutustunne

Omalt poolt pakume:
* võimalus töötada osalise tööajaga
* huvitavat ja vastutusrikast tööd

* kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda
* toetavat meeskonda

Tööle asumise aeg:  esimesel võimalusel

Info tel  54005429, õendusjuht  Diana Mäng
CV koos sooviavaldusega palume saata: liivi.vaarsi@raplahaigla.ee