Rapla esmatasandi tervisekeskuse rajamine

Raplamaa Haigla SA sai Euroopa Regionaalarengu fondi meetmest 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused“ toetust summas 1 206 351,44 eurot, et viia ellu projekt „Rapla esmatasandi tervisekeskuse arendamine“.

Projekti eesmärk on inimeste tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise tagamine ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamine esmatasandi tervishoiuteenustele juurdepääsu tagamise ja esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteedi tõstmise kaudu.

Projekti käigus rekonstrueeritakse Rapla esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks 1196 m2 ruume SA Raplamaa Haigla hoones aadressil Alu tee 1, Rapla. Tervisekeskus rajatakse haiglahoone A-korpuse esimesele ja teisele korrusele. Ruumid rajatakse kõigile tervisekeskuse töötajatele. Rekonstrueeritakse ka hoone A-korpuse fassaad.

Rapla esmatasandi tervisekeskuse teine tegevuskoht rajatakse Kehtna valda – kus vastuvõttusid hakkavad tegema 2 perearsti koos pereõdedega. Ruumide ehitustöid teostatakse teises tegevuskohas Kehtnas, kus rekonstrueeritakse projekti raames 124 m2 ruume.

Rapla esmatasandi tervisekeskuses hakatakse osutama järgmisi teenuseid:

  • üldarstiabiteenus 8 perearsti nimistu ulatuses
  • koduõendusteenus
  • iseseiseva ämmaemandusabi teenus
  • füsioteraapiateenus
  • psühholoogilise nõustamise ja vaimse tervise õe teenus
  • sotsiaalnõustamise teenus
  • ambulatoorne eriarstiabiteenus
  • rehabilitatsiooniteenus

Projekti kogumaksumuseks on 2 miljonit eurot. Tervisekeskus valmib 2019 a teises pooles.