H.Kaljusaar

Haridus ja töökogemus:
1988-1994                 Tartu Ülikool, arstiteaduskond

1994-1996                 internatuur, Keila Haigla
1996-1999                 kardioloogia residentuur

1996                         Keila Haigla üldarst, kardioloogia osk.
1995-96                    AS ”Taastusravi Keskus”, üldarst,
1999-2002                Keila Haigla kardioloog
2002-2005                AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, kardioloog
2005…..                    AS Ida-Tallinna Keskhaigla, kardioloog
2006…..                    AS Ida-Tallinna Keskhaigla, funktsionaaldiagnostika juhataja

Eesti Kardioloogide Seltsi liige
Eesti Kardioloogide Seltsi Ehhokardiograafia töögrupi juhatuse liige
Eesti Hüpertensiooni Ühingu liige
Euroopa Kardioloogide Seltsi liige
Eesti Tromboosiühingu juhatuse esimees

Valdkond:
kardioloogi vastuvõtule on oodatud südamehaiged pere- ja eriarsti saatekirjaga. Võimalik teostada kardioloogilisi uuringuid: koormustest, ehhokardiograafia, Holter, RR monitooring