Märksõna: psühhiaatria

  • -

Psühhiaater dr KATRIN IVERSONI vastuvõtud teisipäeviti

Tags : 

Rapla haigla  polikliinikus alustab  01.novembril vastuvõttudega  PSÜHHIAATER dr KATRIN IVERSON.

Dr. K. Iversoni vastuvõtud hakkavad toimuma TEISIPÄEVITI.

Dr. Lily Kanteri vastuvõtud on igal tööpäeval. Dr. Anne Lang võtab vastu esmaspäeviti, dr Katre Pääso kolmapäeviti ja dr Eneken Allikmäe vastuvõtt on kokku kahel päeval kuus (reedel ja laupäeval).

Psühhiaatri vastuvõtule tulekuks saatekirja vaja EI ole.

Info ja registreerumine polikliiniku telefonil 484 4050.


  • -

Psühhiaatria päevaravi

Tags : 

PSÜHHIAATRIA PÄEVARAVISSE suunab patsiendi psühhiaater oma saatekirjaga. Reeglina vajavad need patsiendid mitme spetsialisti konsultatsiooni ja nõustamist. Psühhiaatria päevaravis nõustavad haigeid psühhiaater, kliiniline psühholoog, vaimse tervise õde. Olenevalt patsiendi diagnoosist ja probleemidest kaasame ravimeeskonda sotsiaaltöötaja, tegevusterapeudi, füsioterapeudi, sisearsti või muu eriala arsti.

Psühhiaatria päevaravisse saavad tulla:
–        ägeda psühhiaatrilise diagnoosiga patsiendid, kellele on vaja koostada raviplaan ning leida ravivõimalused psühhiaatria päevaravi raames;
–        kroonilise psühhiaatrilise probleemiga haiged, kelle senine ravi vajab ümberhindamist, täiendamist ning kelle ravisoostumust on võimalik kinnitada päevaravis;
–        patsiendid, kelle igapäevane toimetulek on raskendatud ning kes vajavad psühhiaatri konsultatsiooni ja hinnangut puude- või töövõimetuse protsendi hindamiseks.

Vastavalt vajadusele saame psühhiaatria päevaravis läbi viia enamalt ühesuguste probleemidega patsientide grupinõustamist. Pereprobleemide korral osaleb päevaravis kogu pere.

Olenevalt haige diagnoosist ja kaebustest, korraldame sisearsti või neuroloogi konsultatsiooni, teeme analüüsid ja uuringud. Füsioterapeut saab nõu anda, kuidas tulla toime psühhiaatrilise haiguse või muu diagnoosiga kaasuvate lihaspingetega. Milline on konkreetse patsiendi vajadus konsultatsiooni või ravimeetodi järele, otsustab ravimeeskond. Kui haige diagnoos ja seisund nõuavad jälgimist, korduvaid nõustamisi ja raviprotseduure, siis tuleb patsient päevaravile mitmel järjestikusel päeval või vastavalt määratud sagedusele.

Psühhiaatria päevaravil viibib patsient, arvestades kõiki eelnevaid tegevusi, igal ravipäeval vähemalt 4 tundi. Sellesse aega mahub ka lõunasöök. Haigel on päevaraviks olemas voodikoht. Üleriided saate jätta polikliiniku garderoobi.

Üldjuhul leiab patsient päevaravile tulekuks transpordiviisi ise, aga kui transport saab takistuseks, palun andke sellest teada ja haigla leiab võimaluse aitamiseks.

Raplamaa haigla korraldab psühhiaatria päevaravi haigla B-korpuse (uuem osa)  III korrusel ja patsienti saadab erinevate spetsialistide juurde vaimse tervise õde.

Täiendav info 48 90 701.