Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Toimetuleku ja kõrvalabi vajadus, abi töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks, parandada edasist sotsiaalset toimetulekut